Obisk devetošolcev iz Solkana

V ponedeljek, 2. 10. 2017 je našo biotehniško šolo obiskalo 50 učencev 9. razreda OŠ Solkan.

Ogledali in sodelovali so na več različnih delavnicah v okviru naravoslovno-tehničnih dni. V živilskem laboratoriju so različnim vrstam hrane določali senzorične zaznave. V delavnici »Tla – živ organizem« so spoznavali živi svet v zemlji in njegovo koristno funkcijo za kmetijstvo. Pripravili in sušili so tudi različne sorte jabolk. Kot uporabniki različnih artiklov so spoznali, da morajo biti kot potrošniki čim bolj ekološko osveščeni.