AGRI-KNOWS

Naša šola se je v šolskem letu 2012/13 vključila v projekt Agri-Knows, v katerem sodelujejo še dve srednji šoli iz Italije ter univerzi in raziskovalni inštituciji iz Slovenije in Italije v okviru programa čezmejnega sodelovanja.

Cilj projekta Agri-Knows je prenos znanja strokovnjakov in specialistov iz različnih institucij, ki delujejo na raziskovalnem področju kmetijskega sektorja (univerze in raziskovalne inštitute). Namen je vključevanje njihovega specifičnega znanja o problematiki onesnaževanja okolja zaradi prekomernega gnojenja, vnosa hranil, pesticidov in drugih učinkovin na bodoči tehniški sektor. Končni cilj je izboljšati ozaveščenost ter skrb za okolje in zdravje človeka. Projekt predvideva postavitev mikrokozmos poskusov v šolah, organizacijo delavnic za dijake in študente, usposabljanje učiteljev in dneve odprtih vrat na osnovnih šolah.

UTRINKI S POLETNE ŠOLE, ki je potekala na Biotehniški šoli, UNG in KGZ Nova Gorica.

1. SREČANJE

V ponedeljek, 18.2.2013 je potekala na šoli predstavitev projekta Agri-Knows našim dijakom drugega letnika naravovarstva, ki bodo sodelovali v vseh aktivnostih tega projekta.

2. SREČANJE

V ponedeljek, 18.3.2013 se se nadaljevale aktivnosti projekta Agri-Knows. S pomočjo strokovnjakov s področja preučevanja dogajanj v tleh smo sestavili »kolone« za zemljo. Skozi to zemljo iz šolskega posestva bomo spuščali različne koncentracije antibiotikov v deževnici in ugotavljali, koliko kemičnih snovi ostane v zemlji in koliko se jih spere z vodo v podtalje.

3. SREČANJE

Šest kolon napolnjenih z zemljo smo označili s števili od 1 do 6. V 1 in 2 kolono smo 8.4.2013 vlili eno koncentracijo penicilina, v 3 in 4 kolono drugo koncentracijo penicilina, 5 in 6 kolona sta kontroli. 10.4.2013 smo v kolone prvič vlili 400 ml deževnice in s tem simulirali padavine. 18.4.2013 je potekala analiza iztekle vode in kontaminirane zemlje.

Simulacijo padavin in analizo iztekle vode bomo ponovili še 2-3 X. Pri zadnji analizi bomo ponovno analizirali tudi zemlje.

4. SREČANJE

V ponedeljek, 20.5.2013 smo si z dijaki ogledali profil tal v okolici naše šole. G. Gilberto, raziskovalec na CRA iz Gorice – Italija in g. Julia, izredna prof. iz UNG Nova Gorica sta dijakom naravovarstva prikazala, kako s pomočjo določenega orodja in pripomočkov naredimo profil tal ter kako spoznavamo in raziskujemo različne horizonte in njihove lastnosti.

5. SREČANJE

V četrtek, 30.5.2013 smo na naši šoli v okviru projekta AGRI-KNOWS organizirali predavanja za učitelje naravoslovnih predmetov, biologije in kemije osnovnih ter srednjih šol. Predstavili smo jim cilje in pomen projekta ter aktivnosti, ki jih izvajamo vključeni partnerji. Vsak od partnerjev tega projekta je imel krajšo predstavitev svojih poskusov, raziskav in analiz v povezavi z spremljanjem in vrednotenjem onesnaževalcev okolja s strani kmetijstva.

6. SREČANJE/DOGODEK

Letos je v Gornji Radgoni med 24. in 29.8.2013 potekal že 51. mednarodni kmetijsko–živilski sejem. Naša Biotehniška šola je sodelovala v sklopu Konzorcija biotehniških šol Slovenije. Predstavila se je s projektom Agri-knows, v katerem aktivno sodeluje. Na razstavnem prostoru naše šole smo prikazali cilje in aktivnosti tega projekta, katerega namen je posredovati najsodobnejše znanje strokovnjakov iz različnih raziskovalnih in kmetijskih inštitutov na  področju onesnaževanja okolja prihodnji generaciji tehničnega sektorja.

 

        


7. SREČANJE/DOGODEK

V ponedeljek, 7. oktobra je najprej potekalo predavanje dijakom srednje Biotehniške šole Nova Gorica, ki ga je imela prof. dr. Polonca Trebše. Seznanila jih je z glavnimi področji raziskav  Univerze v Novi Gorici (prestavitev laserske detekcije, tekočinske kromatografije (HPLC), napredne oksidacijske metode za odstranjevanje onesnažil, fotokatalitska dezinfekcija, onesnažila v okolju, primer testiranja strupenosti produktov fotorazgradnje, trajnost sistemov, trajnostna uporaba naravnih virov, razvoj digitalnih dihotomnih ključev za določanje vrste,…)

Sledil je ogled po laboratorijih, predstavitev kolonskega poskusa z antibiotikom, ki je potekal v okviru projekta Agri-Knows, pregled in opis inštrumentov ter analitskih metod, ki jih uporabljamo na Univerzi za določitev onesnaževal v okolju.

8. SREČANJE/DOGODEK

V soboto, 12.10.2013 je potekala v Cervignanu (Italija) konferenca za učitelje, študente, dijake in vso zainteresirano javnost standardnega projekta AGRI-KNOWS.

9. SREČANJE/DOGODEK

V ponedeljek, 18.11.2013 je na Biotehniški šoli potekala delavnica, kjer so dijaki naše šole predstavili potek mikrokosmos poskusov v letu 2013 in dobljene rezultate izvedene v okviru projekta AGRI – KNOWS predstavnikom KGZ Nova Gorica in UNG Nova Gorica, ostalim dijakom Biotehniške šole ter raziskovalcem iz partnerskih institucij.

10. SREČANJE

V torek, 3.12.2013 je na naši šoli potekal Dan odprtih vrat. V sklopu tega dogodka so v okviru projekta AGRI-KNOWS dijaki programa naravovarstveni tehnik predstavili poskuse in rezultate učencem osnovnih šol, kar si lahko ogledate na posnetku.

11. SREČANJE

V petek, 28.2.2014 je na Univerzi Nova Gorica potekal Tehnični dan, kjer so dijaki sodelujočih srednjih šol na projektu AGRI – KNOWS, predstavili potek svojih poskusov in rezultate. Sodelujoče šole: Šolski center Nova Gorica Biotehniška šola, ISIS Malignani, Cervignano del Friuli in Istituto d’istruzione superiore “P. D’Aquileia”, Cividale del Friuli.

Sledila so tudi strokovna predavanja: Nevarnosti degradacije tal – dr. Marco Contin, Univerza v Vidmu, Pomen preudarne rabe protimikrobnih zdravil – Egon Štrukelj, veterinar, KGZS Zavod GO in Gojenje, spravilo in sušenje začimb in zdravilnih rastlin – Jana Bolčič, svetovalka specialistka za zalenjadarstvo, KGZS Zavod GO.

12. SREČANJE

V sredo, 26.3.2014 so si v okviru projekta AGRI-KNOWS na strokovni ekskurziji dijaki 1., 2. in 3. letnika program naravovarstvo ogledali primere dobrih kmetijskih praks. Obiskali so ekološko kmetijo Štular v Sečovljah z pridelavo zelenjadnic, žit, oljčnega olja in kakija. Nato integrirano pridelavo plodovk pri kmetiji Bolčič v Luciji in integrirano pridelavo kakija v sadovnjaku kmetije Knez v Strunjanu.

O svojem obisku so dijaki napisali tudi poročilo.