Dejavnosti

Organiziramo različne oblike izobraževanj za mladino in odrasle, sodelujemo z osnovnimi šolami, društvi (oljkarsko, čebelarsko, biološko-dinamično…), lokalno skupnostjo, Kmetijsko gozdarsko zbornico in ostalimi zbornicami.

V sklopu Konzorcija biotehniških šol Slovenije smo povezani z drugimi šolami med katerimi poteka tudi izmenjava dijakov, preko mednarodnih izmenjav in ekskurzij smo povezani z Evropo.

 

Zavedamo se, da je zelo pomembno povezovanje šol z okoljem in sodelovanje med dijaki, učitelji in zunanjimi partnerji.