EQ Wine

EQ WINE (EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS IN THE WINE INDUSTRY

EQWine: ECVET v vinogradniško vinarskem izobraževanju

Osem z vinom povezanih narodov, vsak zastopan z eno vinogradniško vinarsko šolo, je združilo delo v procesu od spodaj navzgor, za iskanje skupne osnove v izobraževanju vinogradnikov in vinarjev in za ustvarjanje medsebojnih učnih enot usposabljanja. Šole vključene v projekt prihajajo iz: Avstrije, Nemčije, Švice, Italije, Španije, Romunije in Slovenije (šola s Portugalske je vmes odstopila).

Kaj je bilo izhodišče za EQWine projekt? 

eq

Desetletja je že odličen stik med evropskimi vinogradniško vinarskimi šolami. Vsaki dve leti poteka srečanje mreže Evropskih vinskih šol, šolarji in učitelji se izmenjujejo in strokovni izleti so standard v izobraževanju. Veliko izkušenj je bilo pridobljenih z izmenjavo ter z raznimi tekmovanji. Izobraževalni standardi, EQF in ECVET so zelo aktualna tematika izobraževalne politike. Zakaj ne bi uporabili poznanstva, stike in izkušnje, da naredimo korak naproti izmenjavi in priznavanju učnih in praktičnih vsebin?

ECVET – Evropski točkovni sistem za poklicno izobraževanje in usposabljanje

edu

Evropska Komisija želi povečati mobilnost mladih med poklicnim  usposabljanjem že več let. Medtem, ko je za univerze skoraj samoumevno, da študenti preživijo semester ali dva na tuji univerzi, je to ” mobilno” izobraževanje v primeru poklicnega izobraževanja zelo nizko. Tudi za Slovenijo je izmenjava učiteljev in dijakov med poklicnimi, tehniškimi in višjimi šolami bolj izjema kot pravilo. To velja še posebej za izmenjave v trajanju več kot dva tedna.

To ima lahko več vzrokov. Eden je mogoče starost dijakov, potem je tu pomanjkanje organizacijske strukture, pa seveda jezikovne ovire. Velika težava je seveda tudi razumevanje tujih izobraževalnih sistemov, programov, vsebin. Raznolikost poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, ki je izraz kultur in tradicij vsake države, ovira primerljivost izobraževanja in omogoča mladim predvsem priložnost za kratkoročno bivanje v tujini za učne namene.

Zaradi teh razlogov je bila Evropska Komisija v zadnjih letih prisiljena v razvoj orodij za preglednost, ki naj bi prispevala boljše razumevanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja v drugih državah in tako več transnacionalno mobilnost. Takšno orodje je ECVET, za katerega je  Komisija izdala priporočilo in ga je sprejel Evropski parlament in Svet v juniju 2009. To je pripomoček, ki naj bi pripomogel k transnacionalni mobilnosti dijakov v poklicnem izobraževanju.

Seveda je možno opraviti šolanje v tujini v okviru izobraževalnih programov brez ECVET-a. Že sedaj lahko študenti za določen čas nadaljujejo svoje strokovno izobraževanje. Dodana vrednost ECVET-a je zagotoviti “orodja”, katerih cilj je olajšati upravljanje mobilnosti in priznavanje tujih usposabljanj doma. ECVET temelji predvsem na strukturiranem opisu kompetenc v tako imenovanih učnih enotah (learning outcomes), ki so določene z seštevanje števil – ECVET točk. Sporazumi temeljijo na teh strukturiranih opisih, ki oblikujejo nekakšen “skupen jezik” v okviru izmenjave med izobraževalnimi inštitucijami. To bi zagotovilo priznavanje spretnosti pridobljenih v tujini in domače znanje. To pomeni v praksi prihranjeno ponovno preverjanje znanja v domačem okolju po povratku iz tujine, saj bi od tam študent, dijak prinesel tudi ocene.

Katere cilje je treba doseči s projektom?

  • Predlog za kurikulum evropskega okvira
  • Izdelava katalogov znanja in spretnosti za vinogradništvo in vinarstvo
  • Priprava standardiziranih teoretičnih in praktičnih naloge za ocenjevanje pridobljenega znanja
  • Priprava učnih enot za usposabljanje mešanih skupin študentov oz. dijakov v Evropi

Vsi rezultati se nanašajo na raven 4 evropskega ogrodja kvalifikacij (EQF level). Prvi trije cilji so dogovorjeni s strani vseh projektnih partnerjev. Za ustvarjanje učnih enot usposabljanja, so bile oblikovane podskupine dveh ali treh partnerskih šol. Bila bi pretirano optimistična domneva, da se lahko v teh prvih uvajanjih ECVET v vinogradništvo – vinarstvo, osem narodov strinja z eno temo usposabljanja iz vseh učnih vsebin v podrobnostih, vključno z ocenjevanjem in skupnim datumom opravljanja.  Poleg tega ne smemo zanemariti reševanje problema  jezikovnih ovir.

Kakšen je trenutni status projekta? 

Delo napreduje iz osnovnih dejstev proti podrobnostim – in na ta način postaja proces počasnejši in prisotne individualne razlike postajajo bolj zapletene. Grobo opisovanje, kaj vinogradniki in vinarji morajo obvladati glede na EQF stopnjo 4, so bili hitro dorečeni. Več razprav je bilo potrebnih za podrobne sezname znanja in spretnosti. Navkljub vzpostavitvi treh podskupin, je za usklajevanje testov za preverjanje znanja ta proces dela postal še bolj intenziven.

V jedru produkta EQWine je mednarodno usposabljanje, grobi okvir je bilo sestavljeno brez težav; vzrok vseh težav so bili detajli. Še posebej zato, ker mora biti ocenjevanje študentov standardizirano in vsaka država se mora zanesti na druge.

Projekt partnerstvo ne vključuje denarja za plačilo izmenjave udeležencev.

Vse lepo in enostavno? 

Seveda ni… Takoj po zagonu projekta (prvem srečanju) je en partner prekinil sodelovanje. Od tam naprej je delo nadaljevalo osem partnerjev. Sedaj je naloga udeleženih, da prenese rezultate dela na ostale udeležence v izobraževalnem procesu. Projekt financira samo projekt mobilnosti ne pa delo udeleženih. Delo je bilo narejeno več ali manj v prostem času udeleženih strokovnjakov. Vodje projekta so imeli nalogo vodenja dela in ohranjanje komunikacije med posameznimi projektnimi srečanji (3 do 8 mesecev narazen), izpolnjevanja dokumentacije in poročil. Kar se je zdelo enostavno med samim srečanjem, je bilo kasneje velika obveza. Vsi udeleženci projekta so že tako v svojem vsakdanjem delu zapolnjeni z dnevnimi obveznostmi. Lahko povzamemo kar EQWine projekt dokazuje: v inovativnih projektih boste našli zelo zavzete ljudi.

Sanje za leto 2020

Baza učnih načrtov izobraževalnih inštitucij po vsej Evropi obstaja. Nekatere šole ponujajo več enot, druge manj. Vsako učna enota usposabljanja je opredeljena v podrobnostih: trajanje, učni cilji (vključujoč potrebne tehnične opise, učne metode, ocenjevanje, število preizkusov), potrebni predpogoji, ravni EQF, datum usposabljanja.

Iz te baze šole sklepajo posamezne učne pogodbe, kjer bi si lahko zamislili različne kombinacije (cel razred gre v tujino, posamezniki gredo v tujino), istočasno ko doma poteka normalen pouk.  Ali le del razreda gre v tujino, v goste pa prideta skupini dveh drugih šol ( hkratno usposabljanje  z mednarodno mešani razredi).

V vsakem primeru je osnovna ideja ECVET realizirana: poveča se mobilnost v poklicnem izobraževanju, prožnost je zagotovljena in vzajemnega priznavanje je zagotovljeno.

Produkti EQWine projekta

Poročila srečanj: