Gastronomske in hotelske storitve

PREDMETNIK

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam, da:

  • si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,
  • si razvijajo humanost, tolerantnost, poštenost in druge  moralne vrednote,
  • si razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, pripravljenost za vseživljensko učenje (tudi sledenje novim smernicam),
  • se usposobijo za ustrezno sporazumevanje, vedenje v različnih sredinah, za predstavitve, promoviranje  in svetovanje storitev v slovenskem in dveh tujih jezikih,
  • se naučijo urediti sebe in delovno mesto za delo, v skladu z načeli estetike in s higiensko varnostnimi predpisi,
  • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje gostov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
  • se naučijo dekoriranja in se seznanijo z izdelovanjem  dekorativnih izdelkov iz različnih materialov in tehnikami oblikovanja,
  • si razvijajo sposobnosti za organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju,
  • da teoretična znanja povezujejo s praktičnim delom in drugo.

Več informacij o izobraževalnem programu si poglejte v pripeti predstavitvi programa.

Ogledate si lahko kratke filmčke, ki prikazuje delo pri praktičnem pouku strežbe in kuharstva:

Zelišča v kulinariki

Flambirane palačinke

Predstavitev programa gastronom – hotelir