Kakovost

Danes razumemo kakovost kot odlično delovanje, ki povečuje zadovoljstvo vseh in vsakogar. Živimo v času hitrih in velikih sprememb, ki poudarja pomen učečih se organizacij in vseživljenjskega učenja z namenom doseganja boljših rezultatov na različnih področjih. Zato je za doseganje ali ohranjanje kakovosti v zavodu nujna prilagajati se spremembam in razvijati ustvarjalnost in inovativnost posameznikov in skupin.

Dokumenti