Kmetijsko-podjetniški tehnik

PREDMETNIK

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

 • načrtujejo, analizirajo in nadzorujejo delo na kmetijskem gospodarstvu in v okviru dopolnilnih dejavnosti,
 • organizirajo in koordinirajo delo na kmetijskem gospodarstvu,
 • vodijo in nadzirajo delo na kmetijskem gospodarstvu,
 • tržijo kmetijske pridelke, izdelke in storitve,
 • zagotavljajo kakovost pridelkov, izdelkov in storitev,
 • komunicirajo s sodelavci, dobavitelji in strankami,
 • svetujejo pri prodaji kmetijskih pridelkov in storitev,
 • prevzamejo, preverijo in skladiščijo FFS, biocide, krmila, reprodukcijski material, kmetijske artikle, vodijo dokumentacijo in svetujejo pri prodaji,
 • sodelujejo in se povezujejo z interesnimi združenji v kmetijstvu in strokovnimi institucijami,
 • upoštevajo načela celostnega razvoja podeželja in ureditve kmetijskega prostora,
 • varno ravnajo s škodljivimi in nevarnimi snovmi ter odpadki kmetijske proizvodnje in preprečujejo onesnaževanje okolja,
 • varujejo zdravje in okolje,
 • varujejo kulturno in naravno dediščino,
 • itd.

Več si poglejte še v pripeti predstavitvi programa.