Kontakt

RAVNATELJICA BIOTEHNIŠKE ŠOLE

Barbara Miklavčič Velikonja
tel: 05 62 05 740, e-pošta:  barbara.miklavcic@scng.si

TAJNIŠTVO

tel.: 05 62 05 740
fax.: 05 62 05 774
Barbara Skok, e-pošta: barbara.skok@scng.si
Nina Grgič, e-pošta: nina.grgic@scng.si
uradne ure: vsak delovni dan od 9.30 − 11.30 in od 13.00 − 14.30

ZBORNICA
tel.: 05 62 05 744

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Helena Debeljak Hlebec
tel.: 05 62 05 745, e-pošta:  helena.debeljak@scng.si
uradne ure: vsak delovni dan od 8.30 do 15.00

Koordinator za dijake s posebnimi potrebami
Klavdija Bizjak
tel.: 05 62 05 767, e-pošta: klavdija.bizjak@scng.si

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Tatjana Krašna
tel.: 05 62 05 743, e-pošta:  tatjana.krasna@scng.si
uradne ure: sreda od 8.00 do 11.00, četrtek od 14.00 do 16.00

 

PROJEKTI
Metod Štrancar
tel.: 05 62 05 743, e-pošta:  metod.strancar@scng.si

 

KNJIŽNIČARKA
Karmen Sirk
tel.: 05 62 05 752, e-pošta:  karmen.sirk@scng.si
uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in petek od 7.30 do 14.30,
četrtek od 10.00 do 15.30

 

VODJA POSESTVA
Igor Stopar
tel.: 05 62 05 747, mobilni tel: 031 308 716, e-pošta: igor.stopar@scng.si

 

KUHINJA, POGOSTITVE

Bernard Žgavec
tel. : 05 62 05 746, mobilni tel.: 031 704 887, e-pošta:  bernard.zgavec@scng.si

SLAŠČIČARNA – NAROČILA

Mateja Nagode in Mateja Florjančič
mobilni tel.: 041 893 647
e-posta: mateja.nagode@scng.si

TRAKTORSKE VOŽNJE IN VARNO DELO S TRAKTORJEM
Kristjan Bratož
tel.: 05 62 05 747, 05 62 05 740, e-pošta:  kristjan.bratoz@scng.si

PREGLED NAPRAV ZA NANAŠANJE FFS IN VARNO DELO S TRAKTORJEM
Vojko Cej
tel.: 05 62 05 755, mobilni tel.: 051 615 307, e-pošta:  vojko.cej@scng.si

 

ODDAJA PROSTOROV
Nina Grgič
tel.: 05 62 05 740, e-pošta: nina.grgic@scng.si

 

DIJAŠKI DOM
tel.: 05 62 05 751, 05 62 05 742, e-pošta: vzgojitelji@gmail.com
spletna stran: Dijaški dom