Predstavitev

Biotehniška šola od leta 2001 deluje v novih šolskih zgradbah: zgradba šole in doma sta povezane z mostom in zavzemata 6500 m2  pokritih površin v Šempetru. Šola je 4 kilometre oddaljena od sedeža ŠC v Novi Gorici, kjer so skupne službe. Naši dijaki bodisi bivajo v Dijaškem domu ali pa so vozači (občine Goriška Brda, Nova Gorica, Šempeter, Miren Kostanjevica, Sežana, Tolmin, Ajdovščina, Vipava,…). Zgradba je nova in sodobno opremljena. V njej so poleg klasičnih učilnic tudi učna kuhinja in slaščičarska delavnica, računalniška učilnica, laboratorij, knjižnica, delavnice, kuhinja in  jedilnica. V sklopu šole so: domska stavba z 52 dvoposteljnimi sobami, šolska kuhinja in jedilnica, mala in velika telovadnica, knjižnica s čitalnico, 14 učilnic, računalniška učilnica, specialna učilnica za kemijo in biologijo, kemijski laboratorij, delavnica za slaščičarje, likalnica, šivalnica, učna kuhinja z restavracijo, mehanična delavnica, vinska klet, hladilnica, prostor za predelavo in sušenje sadja, kabineti,  lope za stroje.  Stavba ima svojo kurilnico na plin, pralnico za dom in kuhinjo in 18 ha obdelovalnih površin. Naša zunanja učilnica je šolsko posestvo, na katerem obdelujemo 2,5 ha marelic, 3 ha kakijev in 2,5 ha vinograda, 1 ha oljk, ostale površine pa so namenjene poljedelstvu, vrtnarstvu in reji drobnice.

Šola z dijaškim domom je locirana v Šempetru pri Gorici, na šolo je vpisanih 365 dijakov v programe s področij:

  • kmetijstva,
  • naravovarstva,
  • hortikulture,
  • živilstva,
  • gostinstva.

dijaškem domu biva okoli 100 dijakov.

Šolsko posestvo zavzema 19 hektarov površin. Dijaki pridobivajo praktično znanje v vinogradu s številnimi vinskimi sortami, v kolekcijskem sadovnjaku, v nasadu oljk, na njivskih in zelenjadarskih površinah, v zeliščarskem, ekološkem vrtu, v rastlinjakih, v sodobno opremljeni vinski kleti, degustacijski sobi ter v mehanični delavnici s številnimi delovnimi stroji. Tu je še urejen pašnik, površine vrtnarske postaje in čebelnjak.

Izobraževalni programi v šolskem letu 2014/2015:

Organiziramo različne oblike izobraževanj za mladino in odrasle, sodelujemo z osnovnimi šolami, društvi (oljkarsko, čebelarsko, biološko-dinamično…), lokalno skupnostjo, Kmetijsko gozdarsko zbornico in ostalimi zbornicami, v sklopu Konzorcija biotehniških šol Slovenije smo povezani z drugimi šolami med katerimi poteka tudi izmenjava dijakov, preko mednarodnih izmenjav in ekskurzij smo povezani z Evropo… Zavedamo se, da je zelo pomembno povezovanje šol z okoljem in sodelovanje med dijaki, učitelji in zunanjimi partnerji.

V videogaleriji si lahko pogledate kratke filmčke, ki prikazujejo dogajanje na naši šoli.