Projekti

Projekti in tekmovanja potekajo v okviru programov Leonardo da Vinci, Socrates, Phare, Evropskega socialnega sklada ter drugih mednarodnih projektov, kjer naš center nastopa bodisi kot nosilec ali kot partner, ravno tako tudi posamezne šole znotraj centra.

Izmenjave potekajo z dijaki iz Italije, Francije, Španije, Finske… Dijaki so navdušeni nad opravljanjem praktičnega pouka v tujini.

Že nekaj let se udeležujemo evropskega tekmovanja iz vinarstva (2013 je bila organizator tekmovanja Wine Campionship prav naša šola).

Pod vodstvom mentorjev se udeležujemo številnih tekmovanj na regijski in državni ravni: tekmovanja v oranju, etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega podeželja, tekmovanj s področja trajnostnega razvoja, tekmovanj iz matematike, slovenskega in  angleškega jezika za poklicne in tehniške srednje šole… Mladi slaščičarji in kuharji se merijo v tekmovanju slovenskih živilskih in turističnih šol, ki poteka vsako leto v okviru gostinsko-turističnega zbora.

Dijaki sodelujejo v raznih akcijah in so pobudniki, med njimi je kar nekaj prostovoljcev.

Nekaj projektov:

 • Zdrava šola. Projekt podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Inštitut za varovanje zdravja RS pa je nacionalni podporni center Zdravih šol.
  * Zdravje v Sloveniji
  * Podnebne spremembe
  * Samopoškodbeno vedenje
 • Šole za življenje in razvoj: 2008-2012 (Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja Biotehnologije
 • Comenius, šolska partnerstva
 • Usposobitev javnih zavodov, ustanov, organizacij in razvojnih centrov v kmetijstvu
 • Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk