Razredniki oddelkov

1.NT VALENTINA KOBAL
1.KT SEVERIN DREKONJA
1.GH CVETKA JANDRIĆ
1.S MATEJA NAGODE
1.V IRENA BIZJAK
1.PB LAURA UŠAJ
2.KT JANJA BARBER ROJC
2.NT KLARA LEVSTEK
2.GH ALENKA MAVRIČ ČEFARIN
2.S MATEJA FLORJANČIČ
2.V GRETA ČERNILOGAR
2.PB IVANA POŠA
3.KT DAVIS PRINČIČ
3.NT TOMAŽ KOFOL
3.GH ANDREJKA PISK RUTAR
3.S PETRA GRMEK
3.V ELIZABETA MURENC SAVARIN
4.NT KARMEN GOLJEVŠČEK ČARGO
4.KT ŽIVA COLJA
4.ŽT TJAŠA TAVČAR
5.ŽT JANJA BAVČAR