Termini PUD

Program PUD-a se izpelje na podlagi individualnih ali kolektivnih učnih pogodb. Kolektivno učno pogodbo skleneta podjetje in šola. Pogoj za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom je verificirano učno mesto delodajalca in pedagoško-andragoška usposobljenost mentorja. Verificirane obratovalnice lahko najdete na spletnih straneh (Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v rubriki srednje poklicno in strokovno izobraževanje). PUD dijaki opravljajo tudi na šoli.

Dijak se bo pri delodajalcu praktično usposablja do 38 ur na teden in največ 8 ur na dan.

Organizatorja PUDa na šoli sta:

  • Tanja Malik (gostinstvo, živilstvo, pomočnik v biotehniki in oskrbi)

tanja.malik@scng.si

  • Metod Štrancar (kmetijstvo, vrtnarstvo, naravovarstvo)

metod.strancar@scng.si

Dolžnost dijakov:

vsaj 10 dni pred nastopom PUD-a morajo dijaki organizatorju PUD-a dostavit izpolnjen in potrjen obrazec o sprejemu na PUD. 

Pred nastopom PUD-a morajo biti  podpisane pogodbe med šolo in delodajalci.

Razporeditev opravljanja PUD-a v šolskem letu 2017-18