UE LI JE II

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija . Italija 2007-2013
Naziv projekta: UE LI JE II – Oljčno olje: simbol kakovosti v čezmejnem     prostoru
Vodilni partner: Občina Brda
Partnerji:

 • Društvo olkarjev “Brda” (Dobrovo v Goriških Brdih)
 • ERSA – Agenzia regionale per lo sviluppo rurale
 • RRA severne Primorske – Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 • Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze degli Alimenti
 • Univerza v Novi Gorici
 • Goriško oljkarsko društvo
 • ŠC Nova Gorica, Biotehniška šola
 • LABS d.o.o.
 • ISS P.D’AQUILEIA
 • Associazione Interregionale Produttori Olivicoli (AIPO)

PREDVIDENE AKTIVNOSTI:

 • Izvedba raziskav in večletna proučevanja oljčnega olja, pridelanega na čezmejnem območju projekta;
 • Izvedba razmnoževanje avtohtonih sort oljk, vključenih v blagovno znamko UE-LI-JE ter vzgajati kakovostne sadike;
 • Izdelava proizvodni pravilnik za kakovostno proizvodnjo ter načrt trženja oljčnega olja;
 • Nakup oprem oljarn s strojem za stekleničenje in s separatorjem;
 • Informiranje oljkarjev in drugih izvajalcev s področja oljkarstva, in zagotavljanje potrebnih znanj za kakovostno proizvodnjo;
 • Ustvariti pogoje za zaščito oljčnega olja v čezmejnem projektnem prostoru;
 • Ustvariti ustrezno tržišče za oljčno olje;

Promocija.

REZULTATI PROJEKTA:

 • Izvedene raziskave in proučevanja oljčnega olja, izvedeno coniranje prostora z analizo tal, podnebja, okolja ter izvedena sociogospodarska analiza; v celoti gre za 4 čezmejne analize;
 • Razvite avtohtone sorte oljk; Predvideva se 20 razvitih atohtonih sort oljk v čezmejnem projektnem prostoru;
 • Ohranjen genetski material in izvedeno razmnoževanje avtohtonih sort za oblikovanje 6 kolekcijskih nasadov;
 • Pridobljena dodatna oprema za stekleničenje olja in izkoščičenje oljk za dve čezmejni oljarni ter stiskalnica za didaktične potrebe in povečano povpraševanje oljčnega olja;
 • Usposobljena čezmejna skupina pokuševalcev olja – uradni panel – ter 2 kvalificirana glavna vodja znotraj panela na slovenski strani in 2 na italijanski strani;
 • Izvedeno razširjanje poznavanja kakovostnih postopkov na približno 500 operaterjev, to so oljkarji, oljarji, gostilničarji, posredniki;
 • Pripravljena strategija trženja blagovne znamke UELIJE in pripravljen proizvodni pravilnik.
 • Izvedenih 5 promocijskih dogodkov, vključno s pripravo publikacije.

 

 • Spletna stran projekta: http://www.uelije.eu
 • Datum pričetka projekta: september 2011
 • Datum konca projekta: avgust 2014
Priloge:
plakat