Zaposleni

STROKOVNI DELAVCI PREDMET, MODUL DRUGE ZADOLŽITVE
Barber Rojc Janja Matematika, matematika v stroki Tajnik  ŠMK za poklicno maturo, delo z nadarjenimi dijaki, delavnice, ekskurzije, mentorica tekmovanj (matematika), vodja aktiva naravoslovje in ŠVZ
Bavčar Janja Živilstvo, slaščičarstvo: DES, TPE, OPE, DIS, SLA,SLD, ČOK, PRŽ, POG, ŽTE Delavnice, izobraževanje odraslih, članica komisije za kakovost, vodja PUZ-a slaščičarstvo, mentorica tekmovanj (živilstvo)
Bizjak Irena Vrtnarstvo: CIA, OHR, POR, UZP Delavnice, izobraževanje odraslih, skrb za okrasne rastline, ekskurzije, mentorica tekmovanj (hortikultura)
Bizjak Klavdija Poslovno komuniciranje, KIP Svetovalna delavka v dijaškem domu, delo z dijaki s posebnimi potrebami, članica komisije za kakovost
Bratož Ingrid Praktični pouk vrtnarstva: DVR, ORP Vrtnarka na šolskem posestvu, delavnice, vodja vrtnarske postaje
Bratož Kristjan Praktični pouk kmetijstva: KPR, USN, SVI,  traktorske vožnje Vinar in vinogradnik na šolskem posestvu,  tečaj VDT, delavnice, tekmovanja iz vinarstva, vinogradništva
Colja Živa Športna vzgoja Delavnice, športna tekmovanja, zdravstvena vzgoja, tekmovanje biotehniških šol, šolske prireditve
Černe Gec Nežka Slovenščina, slovenščina v stroki Zborovodja šolskega pevskega zbora, šolske prireditve,  izobraževanje odraslih, zapisničarka, Cankarjevo tekmovanje
Černilogar Greta Moduli podjetništva, trženja, naravovarstva: TRR, VOTR, EKO, OPP, PIT, PSK Izobraževanje odraslih, pomoč pri org.šolskega bazarja, delavnice, vodja aktiva kmetijstvo
Čopi Vladimir   Vzgojitelj v dijaškem domu, športne dejavnosti v dijaškem domu
Čufer Darja   Laborantka
Debeljak Hlebec Helena   Svetovalna delavka, koordinator DOV, informativnih dni in promocije poklicev
Dornik Valič Anka Likovna umetnost  
Drašček Jasna   Vzgojiteljica v dijaškem domu, vodja aktiva vzgojiteljev, skrb za okolico dijaškega doma, tekmovanje biotehniških šol, medskupinsko vzg. delo
Drekonja Severin Slovenščina Lektoriranje, oblikovanje šolskih publikacij, brošur, etiket, šolske prireditve, izobraževanje  odraslih
Drešček Marija Modul živilstva, gostinstva in naravovarstva: OGO, HIP, OBP, EAM, PID, TAŽ, ŽMB Organizatorka šolske prehrane, izobraževanje odraslih, delavnice, tekmovanja s področja živilstva, vodja PUZ-a živilsko-prehranski tehnik
Ferfolja Vidič  Erika Italijanščina Izobraževanje odraslih, prevodi (italijanski jezik), tekmovanja
Florjančič Mateja Praktični pouk modulov slaščičarstva Izvajalka PUD-a, delavnice, tečaji, izobraževanje odraslih, pogostitve, mentorica tekmovanj (slaščičarstvo)
Goljevšček Čargo Karmen Kemija, biologija, ekološke analize in monitoring Projekt Zdrava šola, delavnice, izobraževanje odraslih, ekskurzije, drugi projekti
Grmek Petra Angleščina Prevodi  šolskih člankov, tajnik ŠK za zaključni izpit, delavnice, izobraževanje odraslih, mentorica tekmovanj (angleški jezik)
Hauptman Andreja   Vzgojiteljica v dijaškem domu, koordinator dela z gosti v DD, šolske prireditve, šolski projekti, članica komisije za kakovost, medskupinsko vzgojno delo
Ipavec Uroš Praktični pouk modulov vrtnarstva  
Jandrić Cvetka Praktični pouk modulov strežbe in kuhanja Delavnice, tečaji, pogostitve, izobraževanje odraslih, vodja PUZ-a gastronom-hotelir, tekmovanja na področju gastronomije,vodja PUZa gastronom-hotelir, projekti, Agra 2018
Klinec Dimitrij Fizika  
Kobal Anamarija Matematika, IKT Mentorica tekmovanj (matematika), izobraževanje odraslih, organizator interesnih dejavnosti
Kobal Valentina Slovenščina Šolska kronika, izobraževanje odraslih, članica komisije za kakovost, urejanje FB in spletne strani šole, Cankarjevo tekmovanje
Ivan Kodrič Priprava trajnega nasada  
Kofol Tomaž Geografija, družboslovje, sociologija, kartiranje Izobraževanje odraslih, šolski dogodki, delavnice, ekskurzije
Kohn Lidija Družboslovje, sociologija, zgodovina Mentorica dijaške skupnosti, organizatorka šolskega bazarja, izobraževanje odraslih, delavnice
Krašna Tatjana Botanika, pridelava zelenjadnic, praktični pouk ORP in KPR Nadomeščanje ravnateljice, vodja izobraževanja odraslih, koordinator za dijake s pogodbo, delavnice, tečaji, članica komisije za kakovost, vodja PUZ-a vrtnar, Agra 2017
Levpušček Elda Osnve podjetništva in prodaje  
Levstek Klara Angleščina Prevodi  šolskih člankov in besedil šolskih projektov, delavnice, izobraževanje odraslih, vodja aktiva družboslovje,  mentorica tekmovanj (angleški jezik), šolske prireditve
Makuc Aleš Moduli vinogradništva, vinarstva, sadjarstva, čebelarstva, varstva rastlin Delavnice, tečaji, izobraževanje odraslih, skrb za čebele ter kolekcijski nasad na šolskem posestvu,  mentor tekmovanj (vinogradništvo in vinarstvo)
Malik Tanja Moduli slaščičarstva in živilstva: KPP, OPE, PRŽ, GOS, OBP, ŽTE Organizatorka PUD za področje živilstva, izobraževanje odraslih, delavnice, vodja PUZ-a pomočnik v biotehniki in oskrbi, laborant
Mavrič Čefarin Alenka Moduli naravoslovja, naravovarstva in gospodinjstva: GOS, NAR, EKO, SIS, VNV, EAM Projekt  Zdrava šola, delavnice, izobraževanje odraslih, vodja PUZ-a naravovarstvo, drugi projekti
Miklavčič Velikonja Barbara KPR Ravnateljica
Murenc Savarin Elizabeta Komunikacija na delovnem mestu, OPOK, ANS, SLO Izvajalka učne pomoči, prevodi šolskih člankov, delavnice, šolske prireditve
Nagode Mateja Praktični pouk modulov slaščičarstva Izvajalka PUD-a, delavnice, tečaji, izobraževanje odraslih, pogostitve,  mentorica tekmovanj (slaščičarstvo), vodja aktiva živilstvo
Pahor Gardi Naravoslovje, biologija  
Peršolja Staša Glasbena umetnost Izobraževanje odraslih, šolske prireditve
Pisk Rutar Andreja Praktični pouk modulov gastronomije: OGO, PSJ, SGO, PRO, PIO

 

Delavnice, tečaji, pogostitve, izobraževanje odraslih,  mentorica tekmovanj (gastronomija), vodja aktiva gostinstvo, projekti, Agra 2018
Poša Ivana Naravoslovje, kmetijska pridelava,  moduli vrtnarstva: ORP, ORV, DVR, PRZ, GZE Koordinatorica delavnic  za OŠ, delavnice, izobraževanje odraslih, predavateljica višje šole, projekti
Prinčič Davis Informatika in IKT, matematika Organizator dela v oljarni, izobraževanje odraslih, tečaji, delavnice, administrator spletnih učilnic, projekti, mentor tekmovanj (matematika)
Alan Sattler   Vzgojitelj v dijaškem domu, športne dejavnosti v dijaškem domu
Sirk Karmen   Knjižničarka, delavnice, spletna stran šole, šolska kronika, komisija za kakovost
Skok Barbara Oskrba na domu-praktični pouk Administrativna dela, šolska prehrana
Štrancar Aleš IKT Skrb za projektorje
Štrancar Metod Moduli s področja vodenja del na kmetijskem gospodarstvu,  kmetijskega strojništva in živinoreje Organizator PUD,  tečaj VDT, delavnice, skrb za živali na šolskem posestvu, vodja PUZa kmetijstvo
Tavčar Tjaša Moduli s področja živilstva in gostinstva: ZVHM, OŽI, KIS, TŽP, POG, PRŽ, TPŽ, ŽMB, ŽTE Delavnice, izobraževanje odraslih, skrb za urejenost šolskih hodnikov
Ušaj Laura Enostavni izdelki za dekoracijo, matematika, OND Izvajalka učne pomoči, delavnice, koordinatorica za prostovoljno socialno delo
Vermiglio Robert Gospodarjenje z naravnimi viri energije  
Vidmar Nadica športna vzgoja Delavnice, športna tekmovanja
Vrh Makarovič Rosana Moduli naravovarstva: GRA, TOR, VNV, EŽI, SOE, GNE Delavnice, izobraževanje odraslih,  ekskurzije, mentorica tekmovanj, projekti, predavateljica višje šole
Žgavec Bernard Modul gostinstva Vodja gostinstva na Šolskem centru