Živilsko prehranski tehnik

PREDMETNIK

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam, da:

 • pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi,
 • si razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanja abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih,
 • si razvijajo sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje,
 • razvijajo sposobnost za komuniciranje s sodelavci, strankami in timskega dela,
 • pridobijo osnovno znanje, ki jim omogoča podjetniško razmišljanje,
 • spoznajo zakonodajo s področja proizvodnje varne hrane,
 • izvajajo dela v živilski predelavi v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu
 • razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževa­nja in varstva okolja, racionalne rabe energije, časa in materialov,
 • pridobijo znanja za izvajanje sledljivosti, izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc s pomočjo IKT,
 • pridobijo znanja in spretnosti za predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora iz surovin ali polizdelkov v higiensko neoporečne polizdelke in izdelke,
 • pridobijo znanje za zagotavljanje in nadzor kakovosti izdelkov in storitev,
 • itd.

Več si poglejte v priponki.